ДГ Червена шапчица
Детска градина в с. Златар, общ. Велики Преслав

Новини

Обява за свободно работно място на длъжност учител

Обява за свободно работно място на длъжност учител

Обява за свободно работно място

Обява за свободно работно място, може да видите ---> ...

ПРОЕКТ - ДЕЦАТА НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ BG05M2OP001-3.001-0021

  Настоящият проект предвижда оптимиризане на работата в детската градина за пълноценна интеграция на децата от ромски и друг етнически произход, чрез образование, възпитание и допълнителни форми на обучение. За неговата успешна реализация ще работят в партньорство Водещата организация ...