ДГ Червена шапчица
Детска градина в с. Златар, общ. Велики Преслав

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

Настоящият проект предвижда оптимиризане на работата в детската градина за пълноценна интеграция на децата от ромски и друг етнически произход, чрез образование, възпитание и допълнителни форми на обучение. За неговата успешна реализация ще работят в партньорство Водещата организация – ДГ "Снежанка" в гр. В. Преслав, всички останали детски градини на територията на общината, Народно читалище "Развитие 1874" и Община Велики Преслав.

 

Проектът ще се реализира на територията на община Велики Преслав, като в неговите дейности ще бъдат обхванати всички деца, които към момента посещават детските заведения. В дейностите са предвидени работа с родители, като акцентът е върху активирането им за участие в образователния процес, занимания с децата, провеждане на индивидуални консултации и групови срещи-обучения, периодични родителски срещи.

 

В рамките на Проекта във всичките групи децата ще преминат през процес на засилено усвояване на български език, запознаване с обекти от околната и природна среда и подготовка за постъпване в училище, художествено-творческото развитие на децата, тяхната успешна социализация и преодоляването на социалните и емоционални “бариери”, които са и причината за липсата на мотивация на част от децата на този етап да посещават учебните заведения.

 

Презентация на проекта, може да видите ---> ТУК