ДГ Червена шапчица
Детска градина в с. Златар, общ. Велики Преслав

Документи

Етичен кодекс на ДГ Червена шапчица, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за ДДГ, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за ВТР, може да видите ---> ТУК

 

Заповед за пропусквателен режим, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за пропусквателен режим, може да видите ---> ТУК

 

Заповед Отсъствия ПГ, може да видите ---> ТУК

 

Заповеди 1 - 3, може да видите ---> ТУК

 

Заповед на кмета на общината за относно групи и СМП, може да видите ---> ТУК

 

Стратегия за развитие на ДГ, може да видите ---> ТУК

 

Годишен план 2017/2018г., може да видите ---> ТУК

 

Програмна система, може да видите ---> ТУК

 

Програмна система 2018г., може да видите ---> ТУК

 

Годишен план 2018г., може да видите ---> ТУК

 

График БДП 2018г., може да видите ---> ТУК

 

Организация на деня, може да видите ---> ТУК