ДГ Червена шапчица
Детска градина в с. Златар, общ. Велики Преслав

Практическа ситуация по БДП

На 20.09.2023г.с децата от 3-та и 4-та подготвителни групи беше проведена практическа ситуация по БДП на тема "Най-безопасния път до НЧ "Зора-1908г.", с.Златар. Децата преминаха през най-подходящия път до читалището, като спазваха правилата за безопасно движение в населеното място. Пресичаха по пешеходната пътека и разпознаваха изучените пътни знаци.