ДГ Червена шапчица
Детска градина в с. Златар, общ. Велики Преслав

За родителите

Родителите са част от живота в ДГ”Червената шапчица”;с.Златар;общ.Велики Преслав и като такива е необходимо да са запознати с процесите протичащи в нея. Активизирането на родителите и включването им в живота на ДГ допринася за ефективността на дейностите, реализирани в нея. Гледаме на родителите като безценни помощници и партньори  за осъществяване на задачите, които сме си поставили в ежедневната ни работа.

Стремим се да поддържаме близък контакт чрез:

  1. Ежедневно общуване, информиращо ги за поведението и активността на

 детето в учебния процес.

  1. Родителски срещи
  2. Ден на отворените врати
  3. Открити моменти
  4. Участие в съвместни инициативи, празници и изяви.

  Tаблата  за родители им дават възможност да следят информацията, относно предстоящи събития и инициативи, съобщения и покани, режимни моменти и седмичното меню за хранене.