ДГ Червена шапчица
Детска градина в с. Златар, общ. Велики Преслав

История

  На 25 юли 1978 г. с акт за държавна собственост 1025 Шуменския окръжен съд регистрира съществуването на Целодневна детска градина в с. Златар.

  Открита е ЦДГ с името "Петко Недков" с една смесена група. Първият директор на градината е Димитричка Маринова Серафимова /от 1978 до 1986г./.

Учител - за кратко Виолета Стаменова Стойчева; от м.IX. 1978г. Елена Йорданова Иванова

Домакин - Живка Нейчева Минчева

Готвач - Станка Пенева Митева

Прислужнички - Стойка Стефанова Тодорова, Донка Найденова Калоянова

                                                                      В НАЧАЛОТО

 

 

 През периода 1979-1985г. градината работи с две групи.  През това време като учители са назначавани и работят: Йорданка Александрова Йорданова, Петя Георгиева Иванова, Юлия Атанасова Кънева, Иванка Кирилова Николова, Ганка Колева Стоева, Венета Вълчева, Веска Пенчева.

   От 1986г. до 1998г. директор на градината е Ганка Стоева. През пролетта на 1993г. детската градина е преименувана и от тогава носи името "Червената шапчица".

  От 20.11.1998г. директор на градината е г-жа Даниела Христова. Под нейно ръководство от учебната 2003-2004г. детското заведение отново работи с две групи. Като учители са назначени Минка Димова Рачева и Десислава Василева Петрова. Помощният персонал е в състав:Янка Маринова-готвач, Пенка Желева-домакин, Катинка Любенова -пом. възпитател. След пенсионирането на Пенка Желева като домакин е назначена Румяна Тончева. Временно като учители са работили и г-жа Върбинка Иванова и г-жица Айгюл Руфи. От 2018г. като учител е назначена г-жа Невин Абилова.

  През пролетта на 2019г.по време на ръководството на г-жа Даниела Христова детската градина е изцяло санирана и е със съвременна и красива визия.

             

               Входа откъм двора /за I и II възрастова група "Хвърчило"/

                                                                                

          Фасадата откъм ул."Никола Петков" /входа за III и IV възрастова група "Мечо Пух"/

 

 От м. ноември 2020г. директор на детската градина е г-жа Калбие Мехмед.