ДГ Червена шапчица
Детска градина в с. Златар, общ. Велики Преслав

Обществен съвет

Членове:

1.Ферай Ахмедова Хасанова/родител/-председател

2.Джемиле Мюстеджебова Алитова/родител

3.Къймет Невзатова Купенова/родител

4.Илмия Али Илми/родител

5.Ана Костадинова Петрова-Добранова/представител на общ.В.Преслав

Резервни членове:

1.Анелия Рашкова Кирова/родител

2.Меглена Нейкова/представител на общ.В.Преслав

/ОС е действащ от 01.01.2023г./