ДГ Червена шапчица
Детска градина в с. Златар, общ. Велики Преслав

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Приложение 1 - Карта на услугите, може да видите ---> ТУК

 

Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги, може да видите ---> ТУК

 

Приложение 3 - Добри практики, може да видите ---> ТУК

 

Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации, може да видите ---> ТУК