ДГ Червена шапчица
Детска градина в с. Златар, общ. Велики Преслав

Поздрав за първокласниците на 15 септември

На 15 септември децата от 3-та и 4-та подготвителна група отидоха в училището ,за да поздравят приятелите си,които вече са първокласници, със стихове и песни.